be your source
 

‘In the deeper sense of the term, the consciousness, which is the ground from which all the thoughts arise, that is the real you. So to get back there, you have to allow the thoughts to quieten down.’  Sri M

Be your source

Levensvervulling
In al ons ondernemen in de wereld streven we naar geluk en levensvervulling. Ieder op zijn eigen manier, een leven lang. Hoe wij onszelf en ons leven ervaren heeft alles te maken met onze wijze van kijken en denken. We denken voortdurend en ‘bedenken’ daarmee onszelf en onze wereld. We lijken in een ‘mentale’ en dualistische werkelijkheid te leven. Ons denken plaatst geluk en levensvervulling vaak in de toekomst en buiten onszelf. Maar we kunnen het alleen in onszelf vinden en in het heden beleven. Geluk vormt onze essentie en dieptegrond, ons hart. Ieder mens heeft het vermogen om geluk te ervaren en er door geïnspireerd te raken en vervuld.

‘Ken Uzelf’
Boven het orakel van Delphi stond vroeger in het Grieks ‘Ken Uzelf’. De mens als meester van zijn bestaan. Bewustwording vormt de sleutel. Het meest kenmerkende vermogen van de mens. Bewust worden van wie we zijn met onze uniekheid en talenten, onze intrinsieke motivatie van waaruit we handelen in de wereld. Het ontdekken van onze eigen maat en waarde. Dit vormt de bron van onze vitaliteit.

Reflectie
Het bewustworden en kennen van onszelf ligt niet besloten in ons denken. Ons denken ordent louter de indrukken die van buiten komen. Produceert doorlopend oordelen. Het is vluchtig en kleurt onze werkelijkheid in en claimt deze vervolgens voor waar. We fixeren daarmee onze waarneming van de wereld en van onszelf. ‘The World is not as you see it, the World is as you are’, verklaart de schrijfster Anaïs Nin. Buddha leert dat we worden gevormd door onze gedachten, ‘we worden wat we denken en creëren daarmee de wereld’.

Het denken is op zich een groot vermogen van onze geest. Maar een nog groter vermogen is het vermogen om stil te zijn en te reflecteren, letterlijk onze aandacht ‘terugbuigen’, naar binnen richten en ons zo bewust worden van wie wij zijn. Van ons hart, ons gevoel en onze intuïtie. Dit vermogen gaat gewoonlijk schuil achter het denken. Het laat zich kennen als een stille aandachtige getuige bij alles wat we doen. Een gewaarzijn. Als we dit combineren met onze denkkracht ontwikkelen we meesterschap. ‘Als de geest zuiver is’, zo vervolgt Buddha, ‘verschijnt vreugde als een nooit verdwijnende schaduw’.

Transformatie
De Dalai Lama zegt in feite het zelfde, ‘Authentic happiness can be achieved through systematic training of our hearts and minds, through reshaping our attitudes and outlook’. Dit is misschien wel het grootste mysterie van het leven. Ons vermogen om onszelf te ontwikkelen en transformeren door onze levenshouding en ons blikveld om te vormen. We zijn niet ons denken. Door onze aandacht naar binnen te richten kunnen we dit ervaren. Denkbeelden die ons beklemmen zullen oplossen. We worden stil en ontdekken dat de basis van ons bewustzijn leegte is. We ervaren deze als stralende helderheid en heelheid. Ons hele leven rust hierin. Dit vormt de bron van onze inspiratie, vervulling en vitaliteit. Geluk ontspringt uit onszelf.