be your source
 

‘Authentic happiness can be achieved through systematic training of our hearts and minds, through reshaping our attitudes and outlook’. Dalai Lama

Executive and transitional coaching

Nieuwe tijd
De wereld ontwikkelt zich steeds sneller en wordt complexer. Door technologie, explosief groeiende wereldbevolking en een toenemend zelfbewustzijn. Het leven wordt ook virtueler. Alles blijkt met alles verbonden. Meer welvaart, althans op sommige plaatsen. Maar ook meer welzijn en levensgeluk? Het blijkt steeds ingewikkelder om oplossingen te vinden voor de complexe mondiale vraagstukken. Alles wat zeker lijkt, blijkt niet langer zeker. De Dalai Lama zegt, ‘de mens heeft deze wereld en marktorde met zijn denken gecreëerd, maar kan de ontwikkelingen met datzelfde denkvermogen niet meer hanteren’. De ontwikkelingen in de wereld vormen een weerspiegeling van ons bewustzijn. Wij zijn zelf in het geding. De ratio lijkt oppermachtig, maar we hunkeren naar vervulling en zingeving. Een nieuwe visie op onszelf en de wereld is mogelijk en zelfs noodzakelijk om tot duurzame oplossingen te komen en onszelf te vervullen. Voorbij het ‘crisis’ denken. Het vormt onze kans en uitdaging.

Nieuwe mens
Wijzelf moeten veranderen als we ons leven willen veranderen en willen bijdragen aan een betere wereld. Nieuwe inspiratie kan alleen uit onszelf ontspringen. Door ons bewust te worden van ons hart, ons gevoel en intuïtie, met ons vermogen tot reflectie. En dit combineren met onze denkkracht. Ziel met zakelijkheid. De wereld heeft autonome en vitale mensen nodig die zelf de veranderingen vertegenwoordigen die nodig zijn in de wereld. Geïnspireerde mensen die weten te inspireren. Waar staat u? U kunt veel betekenen, als leider, als mens.

Nieuwe horizonnen door coaching
‘De coach is als een vroedvrouw, hij laat door het bevragen de waarheid in de ander geboren worden!’
vrij naar Socrates

Als executive en transitional coach begeleid ik al tien jaar top executives en professionals, de hele mens in de professie. Ik breng mensen bij hun talent om hun eigen maat te kennen. Inspireer bij transities en ben klankbord en adviseur. Voor thema’s als leiderschap, inzet van talenten, performance en keuzes in loopbaan en leven. Individueel en teams. Verbind mens met professie, zakelijkheid met ziel en nieuwe horizonnen met vervulling en vitaliteit.

In de coaching hanteer ik een integrale benaderingswijze, gericht op de hele mens en zijn spirituele intelligentie. Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie en meesterschap. Het talent om je eigen maat te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en zinvol en waardevol te leven en werken.

Ons bewustzijn creëert denkbeelden die onze werkelijkheid kleuren. Deze leiden tot patronen in leven en werken. ‘Het zijn niet de dingen, maar onze voorstelling van de dingen die ons in verwarring brengen’, zegt Epictetus. In de wereld ontmoeten we altijd onszelf. Door dit te onderzoeken, te ‘lezen’, krijgen we inzichten en kunnen we ons bevrijden van beklemmende denkbeelden. Ook kunnen we door reflectie onze aandacht ‘terugbuigen’ naar binnen en ons zo verbinden met ons hart, ons gevoel en onze intuïtie. Dit werkt transformerend en zelfs helend. Het brengt ons in onze kracht, maakt ons creatief en geeft nieuwe inzichten en visies. Daarmee creëren we nieuwe horizonnen en zetten ons leven in beweging. Meester over ons eigen bestaan. Geïnspireerd en daarmee inspirerend, als professional, als mens.

Familie- en organisatieopstellingen
Om gericht en snel inzicht te krijgen in bepaalde thematieken binnen de persoonlijke of professionele levenssfeer gebruik ik in bepaalde gevallen de techniek van de systeemopstellingen. Via een familie- of organisatieopstelling kunnen belemmerende patronen binnen families of organisaties inzichtelijk worden gemaakt. Een familie of organisatie is een complex fenomeen. Het is vaak moeilijk vaste patronen binnen families of organisaties te doorbreken en een nieuwe koers te gaan varen. Zonder het te beseffen kunnen we 'verstrikt' raken in deze patronen. Door middel van een opstelling leren we hoe we met deze vaak belemmerende patronen om kunnen gaan en onze plek binnen de familie- of organisatieverbanden kunnen innemen, zodat we optimaal kunnen functioneren en een eigen bezielde koers kunnen gaan varen.

Uw maat
In de coaching vormt u de maat. De trajecten zijn daarom maatwerk. Als coach ben ik uw metgezel en ervaringsdeskundige. Een breed spectrum aan thema’s kan aanleiding vormen voor uw behoefte aan coaching. Welk thema ook, u bent zelf uw nieuwe horizon.

Cases in coaching
Over de jaren heb ik in mijn coachingpraktijk vele cases met cliënten uitgewerkt. In het navolgende een selectie, met het type cliënt, de vraagstelling en het uitgewerkte thema in de coaching:

Nieuwe CEO en aandeelhouder van een industrieel bedrijf.
De vraagstelling betrof de professionele performance en de bedrijfsstrategie. Het thema in de coaching werd ‘positionering, professioneel en zakelijk’.

Directie van een startup bedrijf in de zakelijke dienstverlening.
De vraagstelling betrof de te ontwikkelen bedrijfsstrategie en de samenwerking binnen het directieteam. Het thema in de coaching werd ‘creating a smart strategy with a winning team’.

Directeur van een internationaal financieel conglomeraat.
De vraagstelling betrof de professionele performance. Het thema in de coaching werd ‘top executive vanuit de kracht van de eigen persoonlijkheid’.

CEO van een financiële dienstverlener.
De vraagstelling betrof de volgende stap in de loopbaan. Het thema in de coaching werd ‘van crisis naar kans’.

Advocaten.
De vraagstelling betrof de eigen rol binnen de maatschap en verdere loopbaanontwikkeling. Het thema in de coaching werd ‘de top professional en de wereld’.

Internationaal top fiscalist.
De vraagstelling betrof de transitie in de loopbaan. Het thema in de coaching werd ‘de persoonlijkheid achter de top specialist’.

Directeur van een familiebedrijf.
De vraagstelling was de toekomst van het bedrijf en de eigen rol hierbinnen. Het thema van de coaching werd ‘het regisseren van de transitie in de eigen persoon, de familie en het bedrijf’.

Voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis.
De vraagstelling betrof een nieuwe stap in de loopbaan. Het thema in de coaching werd ‘alle talenten samen laten komen in de nieuw gekozen richting’.

Directeur-grootaandeelhouder van een communicatieadviesgroep.
De vraagstelling betrof de bedrijfsstrategie, acquisities en de eigen performance. Het thema in de coaching werd ‘het ontwikkelen van visie op de toekomst en het creëren van orde in de diversiteit’.

Directeur-grootaandeelhouder van een IT-bedrijf dat werd verkocht.
De vraagstelling betrof de eigen toekomst na de verkoop van het bedrijf en de nieuwe rol in het overnemende bedrijf. Het thema van de coaching werd ‘kiezen voor een sabbatical of doorstoten naar de internationale top’.

Directeur-grootaandeelhouder van een topreclamebureau dat werd verkocht.
De vraagstelling betrof het professionele leven na de verkoop van het eigen bedrijf. Het thema van de coaching werd ‘doen wat je zou doen in geval van financiële onafhankelijkheid’.

Directeuren van de rijksoverheid en gemeentelijke overheden.
De vraagstelling betrof de professionele performance. Het thema van de coaching werd ‘professionaliteit in het politieke spanningsveld’.

Lid van de Tweede Kamer.
De vraagstelling betrof het professionele leven na de Kamer. Het thema in de coaching werd ‘van politiek profiel naar organisatieprofiel’.

Concertpianiste.
De vraagstelling betrof de ‘fine tuning’ van talenten en de muzikale performance. Het thema van de coaching werd ‘hemel op aarde brengen’.