Het logo van de website Be your source

Spirituele intelligentie

Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie, mentale lenigheid en meesterschap. Het talent om je eigen maat en waarde te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en met vervulling te leven en werken.

Home > Be your source
‘In the deeper sense of the term, the consciousness, which is the ground from which all the thoughts arise, that is the real you. So to get back there, you have to allow the thoughts to quieten down.’ Sri M

Be your source

Levensvervulling

In al ons ondernemen in de wereld streven we naar geluk en levensvervulling. Ieder op zijn eigen manier, een leven lang. Hoe wij onszelf en ons leven ervaren heeft alles te maken met onze wijze van denken. We denken voortdurend en ‘bedenken’ daarmee onszelf en onze wereld. We lijken in een ‘mentale’ en dualistische werkelijkheid te leven. Ons denken plaatst geluk en levensvervulling vaak in de toekomst en buiten onszelf. Veelal 'voorwaardelijk', afhankelijk van zaken die te maken hebben met de kwaliteit van onze leefomstandigheden. Maar we kunnen geluk alleen in onszelf vinden en in het heden beleven, ook al lijkt het te worden opgewekt door externe factoren. Geluk vormt onze essentie en dieptegrond. Ieder mens heeft het vermogen om geluk te ervaren en er door geïnspireerd te raken.

‘Ken Uzelf’

Boven het orakel van Delphi stond vroeger in het Grieks ‘Ken Uzelf’. De mens als meester van zijn bestaan. Bewustwording vormt de sleutel. Het meest kenmerkende vermogen van de mens. Bewust worden van wie we zijn met onze uniekheid en talenten en onze intrinsieke motivatie van waaruit we handelen in de wereld. Het ontdekken van onze eigen maat en waarde en ons levenspad. Dit vormt de bron van onze vitaliteit en geestelijke lenigheid.

Reflectie

Bewust worden van onszelf ligt niet primair besloten in ons denken. Ons denken ordent louter de indrukken die via onze zintuigen van buiten komen. Produceert doorlopend oordelen, als basis van ons handelen. Maar onze zintuigen zijn beperkt en ons denken is vluchtig. Hiermee kleuren we onze werkelijkheid in en claimen deze vervolgens voor waar. We fixeren daarmee onze waarneming van de wereld en onszelf. ‘De wereld is niet zoals je die ziet, maar zoals je zelf bent’, zegt de schrijfster Anaïs Nin. En Buddha leert dat we worden gevormd door onze gedachten, ‘we worden wat we denken en creëren daarmee de wereld’.

Het denken is op zich een groot vermogen van onze geest. Maar nog groter is ons vermogen om stil te zijn en te reflecteren, onze aandacht naar binnen te richten, letterlijk ‘terug te buigen’. Zo kunnen we bewust worden van wie we zijn in plaats van wat ons denken over ons 'bedenkt'. Dit vermogen om te reflecteren gaat schuil achter ons denken. Het laat zich kennen als een stille aandachtige getuige bij alles wat we doen. Een gewaarzijn, gevoel of intuïtie. Als we dit combineren met onze denkkracht ontwikkelen we meesterschap, het talent om de regie te voeren over ons leven. ‘Als de geest zuiver is’, zo vervolgt Buddha, ‘verschijnt vreugde als een nooit verdwijnende schaduw’.

Transformatie

De Dalai Lama zegt in feite het zelfde, ‘Authentiek geluk kan worden bereikt door systematische training van ons hart en denken, door onze houding en kijk op de wereld te hervormen’. Dit is misschien wel het grootste mysterie van het leven. Ons vermogen om onszelf te ontwikkelen en transformeren door onze levenshouding en ons blikveld om te vormen, door geestelijke lenigheid te ontwikkelen. We zijn niet ons denken. Door onze aandacht naar binnen te richten kunnen we dit ervaren. Denkbeelden die ons beklemmen kunnen oplossen. We worden stil en ontdekken dat de basis van ons bewustzijn 'leegte' is, zonder gedachten. We kunnen deze ervaren als stralende helderheid en heelheid. Ons hele leven rust hierin. Dit vormt de bron van onze inspiratie, vervulling en vitaliteit. Geluk ontspringt uit onszelf.