Het logo van de website Be your source

Spirituele intelligentie

Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie, mentale lenigheid en meesterschap. Het talent om je eigen maat en waarde te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en met vervulling te leven en werken.

Home > Executive en transitional coaching
‘If you correct your mind, the rest of your life will fall into place’. Lao Tse

Executive and transitional coaching

Nieuwe tijd

De wereld wordt steeds bewegelijker, virtueler en complexer. De ontwikkelingen volgen elkaar in toenemende snelheid op. Door de vooruitgang in technologie, explosief groeiende wereldbevolking en een toenemend zelfbewustzijn. Alles blijkt met alles verbonden. En er ontstaat meer welvaart, althans op sommige plaatsen. Maar ook meer welzijn en levensgeluk? Het blijkt steeds ingewikkelder om oplossingen te vinden voor de complexe mondiale vraagstukken. Alles wat zeker lijkt, blijkt niet langer zeker.

De Dalai Lama zegt, ‘De mens heeft deze wereld en marktorde met zijn denken gecreëerd, maar kan de ontwikkelingen met datzelfde denkvermogen niet meer hanteren’. De ontwikkelingen in de wereld vormen een weerspiegeling van onszelf. We zijn zelf in het geding en ontmoeten in de wereld louter onszelf. De ratio lijkt oppermachtig, maar we hunkeren naar vervulling en zingeving.

Nieuwe mens

Het is onze uitdaging onszelf te veranderen als we ons leven willen verbeteren en willen bijdragen aan een nieuwe wereld. Inspiratie kan alleen uit onszelf ontspringen, uit ons hart. Door ons bewust te worden en aandacht te hebben. Dit te combineren met denkkracht leidt tot nieuwe stappen. De wereld heeft autonome en vitale mensen nodig die zelf de veranderingen vertegenwoordigen die nodig zijn in de wereld. Geïnspireerde mensen die weten te inspireren. Waar staat u? U kunt veel betekenen, als professional, als mens.

Nieuwe horizonnen door coaching

‘De coach is als een vroedvrouw, laat door het bevragen de waarheid in de ander geboren worden!’, vrij naar Socrates.

Als executive en transitional coach begeleid ik al meer dan vijftien jaar top executives en professionals, de hele mens in de professie. Inspireer bij transities en ben klankbord en adviseur. Voor thema’s als leiderschap, inzet van talenten, performance en keuzes in loopbaan en leven. Individueel en teams. Ik verbind mens met professie, zakelijkheid met ziel en nieuwe horizonnen met vervulling en vitaliteit.

In de coaching hanteer ik een integrale benaderingswijze. We kunnen onszelf en onze maat en waarde leren kennen door te reflecteren op wie we zijn en welke rol we in de wereld innemen. Ons denken creëert ideeën die onze werkelijkheid kleuren. Dit leidt tot patronen in leven en werken. ‘Het zijn niet de dingen, maar onze voorstelling van de dingen die ons in verwarring brengen’, zegt Epictetus. Door dit te onderzoeken krijgen we inzichten en kunnen we ons bevrijden van belemmerende denkbeelden. Dit werkt transformerend en zelfs helend. Het brengt ons in onze kracht, maakt ons creatief en geeft nieuwe inzichten. Daarmee creëren we nieuwe horizonnen en zetten ons leven in beweging. Meester over ons eigen bestaan en onderscheidend. Geïnspireerd en daarmee inspirerend, als professional, als mens.

Familie- en organisatieopstellingen

Om gericht en snel inzicht te krijgen in bepaalde thematieken binnen de persoonlijke of professionele levenssfeer gebruik ik in bepaalde gevallen de techniek van systeemopstellingen. Via een familie- of organisatieopstelling kunnen belemmerende patronen binnen onszelf vanuit onze familie- of organisatieachtergrond inzichtelijk worden gemaakt. Zonder het te beseffen blijven we vaak 'verstrikt' in deze patronen. Door middel van een opstelling leren we hoe we deze patronen kunnen doorbreken en onze plek in de wereld vrij kunnen innemen. Hierdoor functioneren we beter en kunnen een eigen geïnspireerde koers varen.

Geaccrediteerd intervisiebegeleider

Vanuit de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) ben ik geaccrediteerd intervisiebegeleider.

Uw maat

In de coaching vormt u de maat. De trajecten zijn daarom maatwerk. Als coach ben ik uw metgezel, klankbord en ervaringsdeskundige. Een breed spectrum aan thema’s kan aanleiding vormen voor uw behoefte aan coaching. Welk thema ook, u bent zelf uw nieuwe horizon.

Cases in coaching

Over de jaren heb ik in mijn coachingpraktijk vele cases met cliënten uitgewerkt. In het navolgende een selectie, met het type cliënt, de vraagstelling en het uitgewerkte thema in de coaching:

Nieuwe CEO en aandeelhouder van een industrieel bedrijf.

De vraagstelling betrof de professionele performance en de bedrijfsstrategie. Het thema in de coaching werd ‘positionering, professioneel en zakelijk’.

Directie van een startup bedrijf in de zakelijke dienstverlening.

De vraagstelling betrof de te ontwikkelen bedrijfsstrategie en de samenwerking binnen het directieteam. Het thema in de coaching werd ‘creating a smart strategy with a winning team’.

Directeur van een internationaal financieel conglomeraat.

De vraagstelling betrof de professionele performance. Het thema in de coaching werd ‘top executive vanuit de kracht van de eigen persoonlijkheid’.

CEO van een financiële dienstverlener.

De vraagstelling betrof de volgende stap in de loopbaan. Het thema in de coaching werd ‘van crisis naar kans’.

Advocaten.

De vraagstelling betrof de eigen rol binnen de maatschap en verdere loopbaanontwikkeling. Het thema in de coaching werd ‘de top professional en de wereld’.

Internationaal top fiscalist.

De vraagstelling betrof de transitie in de loopbaan. Het thema in de coaching werd ‘de persoonlijkheid achter de top specialist’.

Directeur van een familiebedrijf.

De vraagstelling was de toekomst van het bedrijf en de eigen rol hierbinnen. Het thema van de coaching werd ‘het regisseren van de transitie in de eigen persoon, de familie en het bedrijf’.

Voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis.

De vraagstelling betrof een nieuwe stap in de loopbaan. Het thema in de coaching werd ‘alle talenten samen laten komen in de nieuw gekozen richting’.

Directeur-grootaandeelhouder van een communicatieadviesgroep.

De vraagstelling betrof de bedrijfsstrategie, acquisities en de eigen performance. Het thema in de coaching werd ‘het ontwikkelen van visie op de toekomst en het creëren van orde in de diversiteit’.

Directeur-grootaandeelhouder van een IT-bedrijf dat werd verkocht.

De vraagstelling betrof de eigen toekomst na de verkoop van het bedrijf en de nieuwe rol in het overnemende bedrijf. Het thema van de coaching werd ‘kiezen voor een sabbatical of doorstoten naar de internationale top’.

Directeur-grootaandeelhouder van een topreclamebureau dat werd verkocht.

De vraagstelling betrof het professionele leven na de verkoop van het eigen bedrijf. Het thema van de coaching werd ‘doen wat je zou doen in geval van financiële onafhankelijkheid’.

Directeuren van de rijksoverheid en gemeentelijke overheden.

De vraagstelling betrof de professionele performance. Het thema van de coaching werd ‘professionaliteit in het politieke spanningsveld’.

Lid van de Tweede Kamer.

De vraagstelling betrof het professionele leven na de Kamer. Het thema in de coaching werd ‘van politiek profiel naar organisatieprofiel’.

Concertpianiste.

De vraagstelling betrof de ‘fine tuning’ van talenten en de muzikale performance. Het thema van de coaching werd ‘hemel op aarde brengen’.