Het logo van de website Be your source

Spirituele intelligentie

Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie, mentale lenigheid en meesterschap. Het talent om je eigen maat en waarde te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en met vervulling te leven en werken.

Ieder mens is zijn eigen bron, ons leven welt hieruit op
ons vermogen is bewust te worden, onszelf te kennen
onze cirkel van aandacht te verruimen
en ons handelen te inspireren
wees je bron!

De hele mens in de professie

Rogier Huffnagel begeleidt al meer dan vijftien jaar als executive en transitional coach top executives en professionals, de hele mens in de professie. Brengt mensen bij hun talent om hun eigen maat en waarde te kennen en hun unieke pad te volgen. Inspireert bij transities en is klankbord en adviseur. Voor thema’s als leiderschap, talenten, performance en keuzes in loopbaan en leven. Individuele begeleiding en teams. Verbindt mens met professie, zakelijkheid met ziel en nieuwe horizonnen met vervulling en vitaliteit. Frequent spreker. Organiseert Masterclasses met thema's als ''Onderzoek van onszelf; de kracht van zelfreflectie', 'Vrij zijn en inspiratie', 'Wie ben ik als leider?' en 'De lenige professional'.

20
03
16

Walk of Hope

In februari heb ik tien dagen deelgenomen aan de Walk of Hope in India. De Walk of Hope is een ‘padayatra’, een pelgrimage te voet, voor vrede en harmonie, geleid door Sri M. De Walk beslaat 7.500 kilometer van Kanyakumari in de zuidelijkste punt van India tot Srinagar in Kashmir in het hoge noorden en doorkruist met een gemiddelde van 15 tot 20 kilometer per dag in 500 dagen 11 Indiase staten. Gestart op 12 januari 2015, wordt het eindpunt naar verwachting bereikt in de eerste week van mei 2016.De Walk of Hope is bedoeld om de aangeboren spiritualiteit in de mens te laten herleven en te voeden en het gevoel van hoop, liefde, vrede, harmonie en eenheid aan te wakkeren.

Lees meer >

29
08
14

Ik besta

Ik besta. Hoe waar en vanzelfsprekend. Taalkundig geef ik hiermee aan dat ik er ben, dat ik leef, sta, overeind ben, rechtop. Filosofisch verwijs ik hiermee naar mijn mens-zijn, op twee benen staand, ofschoon ik het woord bestaan inmiddels als analogie veel breder toepas voor alles wat is. Psychologisch duid ik op mijn ervaring van mijzelf in deze wereld. Maar wat ervaar ik eigenlijk en wat weet ik van mezelf? Leef ik echt of word ik geleefd? Dat ik besta impliceert dat ik in het verleden ben ontstaan, vorm heb gekregen met een menselijk lichaam. Vanuit het Latijn betekent existeren ‘tevoorschijn komen’, ‘zich vertonen’. Mijn ontstaan betekent ook dat ik in de toekomst weer verga, althans dat mijn vorm ophoudt te bestaan en dat 'ik' daarmee ook ga, oplos of verdwijn.

Lees meer >

17
05
14

Mijn waarde in gewaarzin

Om gelukkig te zijn wil ik mijn waarde kennen. Want als ik weet wat mijn waarde is, kan ik mij vervullen en krijgt mijn leven zin. Mijn leven ‘vullen’ met mijzelf of beter nog, mijzelf leven en beleven. De vraag is echter, wat ís mijn waarde en wáár zit mijn waarde? Hoe kan ik mijn waarde kennen en bovenal, hoe kan ik mijzelf kennen? In het maatschappelijk verkeer ontstaat waarde door de mogelijkheid om uit te wisselen. Dit vloeit voort uit verbinding en wederkerigheid. Het draait hierbij om vertrouwen, om wat zeker is en waar. Je kunt zeggen dat waarde vooral relationeel of situationeel wordt bepaald.

Lees meer >

17
01
14

Mijn ‘ik’ als fata morgana en de paradox van mijn Zelf

In mijn Masterclass 'Onderzoek van ons Zelf; de kracht van zelfreflectie' duiken we in onszelf, op zoek naar wie we zijn. Dit onderzoek vormt de basis van alle kennis en uiteindelijk van onze wijsheid. Immers, hoe kan ik de ander en de wereld kennen als ik mijzelf niet ken? Vertrekpunt is mijn 'ik'. Als ik mijzelf de vraag stel 'wie ben ik?', reageert mijn geest allereerst met mentale, 'denkende' categorieën die eigenlijk altijd verwijzen naar de rollen die ik in mijn leven inneem. Zoals onder meer naam, soortnaam, functie, sociale rollen en eigenschappen. Dit zijn attributen van mijn persoonlijkheid, dat etymologisch afstamt van 'persona', masker, of letterlijk 'daar waar het geluid doorheen komt'.

Lees meer >

23
07
13

Vrij zijn!

Vrij wil ik zijn! Wie wil dit nou niet? Ik beschouw dit als het hoogste goed in mijn leven en de basis van mijn geluk. Maar wat is het eigenlijk, vrijheid? En waar is míjn vrijheid? 'Vrij' stamt etymologisch van het woord 'priya' in de oertaal Sanskriet en betekent 'eigen zijn' en 'geliefd'. Oorspronkelijk wordt het gebruikt voor familie en vrije stamgenoten, die in tegenstelling tot slaven 'vrij' zijn, ongebonden. Mijn vrijheid wordt bepaald door mijn eigen bewustzijn. Mijn denken creëert doorlopend denkbeelden en oordelen, ook over mijzelf. Het zijn mijn eigen mentale plaatjes die mij binden en mijn wereld kleuren. Maar ik ben niet mijn denken. Gedachten komen en gaan en ik heb er nog nooit één kunnen vasthouden. Ik ben ik, maar waar is mijn 'ik'?

Lees meer >

Toon meer blogs