Het logo van de website Be your source

Spirituele intelligentie

Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie, mentale lenigheid en meesterschap. Het talent om je eigen maat en waarde te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en met vervulling te leven en werken.

Home > In vogelvlucht
'The world is other then we now think and see, our lives a deeper mystery than we have dreamed'. Sri Aurobindo

In vogelvlucht

Kleur

Veelkleurigheid en het avontuur van bewustzijn kenmerken mijn leven. Stond mijn wieg in Athene (1958), mijn jeugd bracht ik door in Zuid-Amerika en Afrika en later in Nederland. Leerde al jong om te gaan met veranderingen en ontwikkelde daardoor lenigheid van geest. Studeerde af in de Westerse en Indische filosofie op de mogelijkheid van Zelfervaring en studeerde zijdelings rechtssociologie. Later in mijn leven aangevuld met financiële en business opleidingen. Westers rationalisme en een brede bedrijfservaring combineer ik met Oosterse contemplatieve technieken en vele retraites in India. Het doorgronden van mijn bewustzijn en zo mijzelf steeds beter te leren kennen en te blijven ontwikkelen inspireert mij. Bezieling gaat voor mij samen met maatschappelijke inzet en zakelijkheid. Ieder mens en iedere organisatie heeft zijn unieke maat en waarde en specifieke rol in de samenleving.

Licht

Mensen en organisaties verlicht en inspireer ik, breng hen bij hun essentie en kracht en zet aan tot transities. Snelle denker met scherpe analyses en bovenal intuïtief. Ik luister, voel, spreek en verbind. Empathisch en sensitief, enthousiast met soms onconventionele aanpak en humor.

Nieuwe horizonnen

Mijn professionele leven staat in het teken van nieuwe horizonnen. Bewustworden en ondernemen, initiëren en vernieuwen en het begeleiden van transities. Binnen organisaties als boegbeeld en voor mensen als coach.

Mijn start was het opzetten van een marketingconsultancy, waarna ik de overstap maakte naar de corporate omgeving van de internationale financiële dienstverlener ING Groep. Ik werkte aan de nieuwe groepsstrategie voor de raad van bestuur. Was een aantal jaren kwartiermaker in China om te lobbyen en de start van een nieuw levensverzekeringsbedrijf voor te bereiden. Terug in Nederland directeur van een aantal nieuw geacquireerde verzekeringsbedrijven van ING, om die samen te voegen tot een nieuw renderend bedrijf. Inspireerde, initieerde, integreerde, saneerde en ontbeerde.

Zette ruim achtien jaar geleden mijn eigen praktijk op als executive en transition coach. Combineerde dit jaren met het voorzitterschap van de raad van bestuur van Van Ede & Partners, organisatie voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching, waar ik een transitie in gang zette. Ik werkte aan nieuwe horizonnen voor de cliënten en het bedrijf. Talentontwikkeling centraal. Daarnaast nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van Nobol, de Nederlandse brancheorganisatie voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching. Organiseerde de fusie met Boaborea, de brancheorganisatie voor reïntegratiebedrijven, tot OVAL, de organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan. Tevens het lidmaatschap van het algemeen bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Nog steeds verbonden aan Van Ede & Partners en als Lead Faculty InCompany Programs van TIAS School for Business and Society van de universiteit Tilburg.

Masterclasses

Naast mijn coaching aan individuen en teams geef ik Masterclasses. Zowel op maat binnen bedrijven en organisaties voor managementteams en leidinggevenden als binnen de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). In alle Masterclasses staat het onderzoek van onszelf en onze mindsets centraal, alsook de kracht van zelfreflectie. Doel is zelfinzicht en inspiratie en het creëren van geestelijke lenigheid vanuit vrij zijn. Zo verzorg ik binnen de ISVW onder meer de Masterclasses 'Onderzoek van onszelf; de kracht van zelfreflectie' en 'Wie ben ik als leider?', de beroepsopleiding 'De lenige professional' en de Summerschool 'Vrij zijn en inspiratie'.

Credo

Ieder mens heeft zijn eigen maat en waarde en loopt zijn unieke pad. We hebben allemaal het talent om onszelf te kennen. Dit vormt mijn credo en is de basis van mijn werk met mensen en organisaties. Het komt voort uit mijn persoonlijke ervaring. Op mijn vijftiende ontdekte ik de kracht van reflectie en meditatie, hetgeen de start vormde van mijn avontuur van bewustzijn. Het onderzoeken van mijn bewustzijn met al zijn oneindige mogelijkheden fascineert mij. Midden in het leven staand en met volle teugen genietend van het rijke spectrum aan ervaringen. Geïnspireerd door de oude wijsheidstradities van de wereld en mijn bezoeken aan spirituele leraren. Pelgrimages naar mijzelf. Ik ervaar dagelijks de kracht van inspiratie. Er zijn geen grenzen om ons te blijven ontwikkelen, vernieuwen en vervullen. Dit vorm te geven met mensen en binnen organisaties en de samenleving, daar zet ik mij voor in!