Het logo van de website Be your source

Spirituele intelligentie

Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie, mentale lenigheid en meesterschap. Het talent om je eigen maat en waarde te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en met vervulling te leven en werken.

Home > Blog > 'Be your source'

'Be your source'

Wie ben ik? Dat is mijn meest existentiële vraag. Ben ik mijn lichaam, mijn gevoel, mijn verstand? Wie ben ik achter mijn ‘persona’, Latijn voor ‘masker’? Mijn lichaam verandert en vervalt gedurende mijn leven. Mijn gevoel uit zich in telkens wisselende emoties, afhankelijk van wat ik meemaak en welke denkbeelden ik daarover ontwikkel. En mijn verstand bestaat uit voorbijgaande gedachten die ik niet kan vasthouden. Het bestaat uit oordelen over wat ik in de wereld waarneem en met mijn denken orden en kleur. Al deze elementen van mijn bestaan zijn aan verandering onderhevig in een wereld die ook voortdurend verandert. En toch beschouw ik mezelf in feite als object. Wie ik ben, het beeld dat ik van mezelf heb is vooral een mentaal beeld, een beeld dat door mijn denken wordt bepaald en gevoed. Dit geldt overigens ook voor mijn beeld van de zogenaamde objectieve wereld om mij heen. Maar wie ben ik echt en kan ik mijzelf kennen? En wie kent dan eigenlijk wie?

Mijn vermogen tot zelfreflectie is uniek aan mijn mens-zijn en de route naar geluk en vervulling. Maar een route doet vermoeden dat ik van A naar B moeten bewegen, hetgeen typisch een notie van mijn denken is. Ik beweeg me van verleden naar toekomst in een voortdurend veranderende context, waar ik zelf deel van uitmaak. Mijn leven lijkt te bestaan uit een lineair ‘worden’. Waar is dan het ‘zijn’, míjn ‘zijn’?

Mijn ‘zijn’ is er altijd al. Het is in het hier en nu, niet in het verleden en niet in de toekomst. Het is geen ‘object’ dat ik kan zien of rationeel kan kennen. Mijn ‘zijn’ is de subjectieve en zuivere beleving van mijzelf als ‘ik’ in dit moment. Nog voordat het denken er concepten op loslaat. Het is de enige constante in alle veranderingen in en buiten mijzelf. Het is mijn oorspronkelijke staat, mijn bron. Ik ben mij hier alleen niet van bewust, omdat mijn denken mijzelf doorlopend ‘denkt’ en ‘bedenkt’. In mijn reflectie buig ik mijn aandacht op een natuurlijke wijze terug naar mijzelf en keer naar binnen in mijn ‘ik’ of in mijn ‘ik ben’. Mijn denken verstilt, waardoor mijn oordelen vervluchtigen. Ik ervaar louter ‘zijn’ in het heden en raak vervuld vanuit mijzelf. Alles is goed. ‘Be your source’.