Het logo van de website Be your source

Spirituele intelligentie

Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie, mentale lenigheid en meesterschap. Het talent om je eigen maat en waarde te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en met vervulling te leven en werken.

Home > Blog > Van leiderschap naar meesterschap

Van leiderschap naar meesterschap

De mens heeft deze wereld en marktorde gecreëerd met zijn denkvermogen, maar kan de ontwikkelingen met datzelfde denkvermogen steeds moeilijker hanteren. Het blijkt steeds ingewikkelder om oplossingen te vinden voor de complexe mondiale vraagstukken. Alles wat zeker lijkt, blijkt niet langer zeker. Er klinkt een roep om krachtig leiderschap. Leiderschap waarbij de ratio oppermachtig wordt geacht. Maar dit vormt het oude paradigma, gebaseerd op dualisme. 

Om tot duurzame oplossingen te komen is het tijd voor een nieuwe visie op onszelf en de wereld. Een visie gebaseerd op heelheid. Hiertoe moeten wij zelf veranderen. Boven het orakel van Delphi stond vroeger ‘Gnothi Seauton’, het Griekse aforisme ‘Ken Uzelf’. De mens als meester van zijn bestaan. Bewustwording van wie wij werkelijk zijn vormt de sleutel. Ons vermogen tot reflectie, het meest kenmerkende vermogen van de mens. Bewustzijn ligt besloten in ons hart en uit zich in ons gevoel en onze intuïtie. Het vormt onze intrinsieke motivatie van waaruit we handelen in de wereld met onze uniekheid en talenten. De ratio voelt niet, maar ordent. Het draait uiteindelijk om het ontdekken van onze eigen maat en waarde, onze heelheid en inspiratie. Hart, ratio en lichaam op één lijn. Dit is meesterschap en de bron van onze vitaliteit en ons vermogen ons te verbinden in de wereld. De wereld heeft autonome en vitale mensen nodig die zelf de veranderingen vertegenwoordigen die nodig zijn in de wereld. Geïnspireerde mensen die weten te inspireren. Mensen die werken vanuit heelheid en zo heelheid in de wereld creëren. Waar staat u? U kunt veel betekenen, als professional, als mens.