Het logo van de website Be your source

Spirituele intelligentie

Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie, mentale lenigheid en meesterschap. Het talent om je eigen maat en waarde te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en met vervulling te leven en werken.

Home > Blog > Vrij zijn!

Vrij zijn!

Vrij wil ik zijn! Wie wil dit nou niet? Ik beschouw dit als het hoogste goed in mijn leven en de basis van mijn geluk. Maar wat is het eigenlijk, vrijheid? En waar is míjn vrijheid? 'Vrij' stamt etymologisch van het woord 'priya' in de oertaal Sanskriet en betekent 'eigen zijn' en 'geliefd'. Oorspronkelijk wordt het gebruikt voor familie en vrije stamgenoten, die in tegenstelling tot slaven 'vrij' zijn, ongebonden.

Mijn vrijheid wordt bepaald door mijn eigen bewustzijn. Mijn denken creëert doorlopend denkbeelden en oordelen, ook over mijzelf. Het zijn mijn eigen mentale plaatjes die mij binden en mijn wereld kleuren. Maar ik ben niet mijn denken. Gedachten komen en gaan en ik heb er nog nooit één kunnen vasthouden. Ik ben ik, maar waar is mijn 'ik'? Er is een oude techniek, die leert dat als ik mijn 'ik' bevraag, ik bij mezelf komt. Louter door mezelf te bevragen met 'wie ben ik?' Door deze vraag volg ik als het ware de draad van mijn bewustzijn terug naar mijn bron. Een heel interessante en inspirerende exercitie, de basis van zelfreflectie. Wat gebeurt er als ik dit doe? Langzaam verstillen mijn gedachten en ontstaat er een gewaarzijn van een innerlijke ruimte. Er is overigens geen 'ik' te bekennen, alleen maar ruimte, stilte en leegte. Geen centrum, geen object en geen subject. Gaandeweg begint die ruimte zich te vullen met 'stralendheid'. En in deze stralendheid raak ik vervuld met liefde. Geen liefde die iets wil, maar een onvoorwaardelijke liefde, die in zichzelf genoeg is en vanuit zichzelf straalt. Gewaarzijn als vertrekpunt en basis van zelfreflectie en zelfkennis. Prachtig, dit woord 'ge-waar-zijn'. In mijn gewaarzijn ontdek ik mijn waar-zijn, mijn eigen waarheid, mijn eigen-zijn en uiteindelijk mijn liefde.

Vrij wil ik zijn, maar als ik in mijn gewaarzijn mijzelf ontdek, dan blijkt dat ik altijd al vrij ben. Ik ben en ik ben vrij. Al mijn handelen ontstaat spontaan vanuit mijn vrijheid en ruimte. Mijn leven ontvouwt zich als in een 'flow'. Ik ben vervuld en geïnspireerd. Hierin ligt mijn meesterschap.