Het logo van de website Be your source

Spirituele intelligentie

Wij hebben het unieke vermogen om onszelf te kennen. Door te reflecteren op onszelf en onze rol in de wereld. Hierdoor ontwikkelen wij spirituele intelligentie, mentale lenigheid en meesterschap. Het talent om je eigen maat en waarde te kennen en hiermee creatief en onderscheidend te zijn en met vervulling te leven en werken.

Home > Blog > Walk of Hope

Walk of Hope

In februari heb ik tien dagen deelgenomen aan de Walk of Hope in India. De Walk of Hope is een ‘padayatra’, een pelgrimage te voet, voor vrede en harmonie, geleid door Sri M. De Walk beslaat 7.500 kilometer van Kanyakumari in de zuidelijkste punt van India tot Srinagar in Kashmir in het hoge noorden en doorkruist met een gemiddelde van 15 tot 20 kilometer per dag in 500 dagen 11 Indiase staten. Gestart op 12 januari 2015, wordt het eindpunt naar verwachting bereikt in de eerste week van mei 2016.
De Walk of Hope is bedoeld om de aangeboren spiritualiteit in de mens te laten herleven en te voeden en het gevoel van hoop, liefde, vrede, harmonie en eenheid aan te wakkeren. Specifiek richt de Walk of Hope zich op ‘Interfaith Harmony, Equality for All, Sustainable Living, Women Empowerment, Community Health, Education & Youth Development’. Met de Walk hoopt Sri M de ongelijkheid die ontstaat uit onbegrip en misverstanden vanuit culturele en religieuze diversiteit op te heffen. Door deze spirituele benadering wil hij bewijzen dat mensen verenigd kunnen worden en harmonieus kunnen samen leven ongeacht alle verschillen in religie of levensovertuiging, ras, geografie, cultuur en ideologie. De Walk beoogt een positieve dialoog te ondersteunen en harmonie in de samenleving te bevorderen. Iedereen is welkom om op welk moment ook deel te nemen aan de Walk of Hope.
Sri M is zijn initiatief in India gestart, met als motto ‘Born human, Be human, Every step for humanity’. India, dat enorme land dat gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid in religie en levensovertuiging, ras, geografie, cultuur en ideologie. Maar het gaat niet alleen om India, maar om de hele wereld, om de mensheid. Overal worden we geconfronteerd met dezelfde problematieken, ook in de westerse wereld. Problemen die voortkomen uit onze beperkte denkbeelden over de werkelijkheid en over elkaar. Denkbeelden die exclusiviteit claimen en niet inclusiviteit en verbinding helpen creëren. Het is niet de realiteit, maar onze beperkte visie op de realiteit die ons in de problemen brengt en disharmonie veroorzaakt en een gevoel van crisis. Van de Chinezen leerde ik dat hun karakter voor ‘crisis’ een samengesteld karakter is van dat van ‘angst’ en ‘kans’. En dat geeft goed het dilemma weer waarin wij mondiaal verkeren. Blijven wij steken in de angst of richten wij ons op de kans die in iedere crisis schuilt. Het draait allemaal om onze mentale overtuigingen die ons beperken of juist vrij maken, die ons isoleren of juist verbinden. Wij creëren onze wereld zelf en in feite ook onszelf!
Ik voelde me enorm geïnspireerd bij het lezen van Sri M’s autobiografie en bestseller, ‘Apprenticed to a Himalayan Master – A Yogi’s Autobiography’ en besloot direct om deel te nemen aan zijn Walk of Hope. Sri M is een spirituele gids, sociaal hervormer en onderwijskundige. Hij heeft vele initiatieven genomen om de leefomgeving en het onderwijs in India te verbeteren. Hij werd geboren op 6 november 1949 in een moslim familie in zuid India onder de naam Mumtaz Ali. In zijn autobiografie beschrijft hij op fascinerende wijze zijn transformerende ontwikkeling van jonge jongen tot levende yogi. Hij reisde op zijn negentiende naar de Himalaya waar hij jaren verbleef bij heiligen en wijzen en de leringen uit vele oude tradities bestudeerde. Uiteindelijk bereikte hij onder leiding van zijn leermeester Maheshwarnath Babaji zijn spirituele vervulling en kreeg hij de naam Madhukarnath. Hij besloot zichzelf voortaan ‘M’ te noemen, als verwijzing naar zijn geboortenaam, zijn nieuwe naam en bovenal naar ‘Manushya/Manav’, dat ‘mens’ betekent in het Sanskriet. Hij is niet gebonden door enige religie of levensovertuiging, behalve door zijn overtuiging van menselijkheid. Sri M is getrouwd en heeft twee kinderen.
Het was mijn achttiende reis naar India in bijna vijfentwintig jaar. Deelnemen aan de Walk of Hope vond ik een van mijn meest fascinerende ervaringen. Op dag 397 van de Walk voegde ik me bij het gezelschap in Palwal, onder Delhi. De Walk was al bijna 6.000 kilometer onderweg. Sri M is heel toegankelijk en ‘down-to-earth’. Wat mij het meeste opviel was zijn vriendelijke humorvolle medemenselijkheid en enorme kennis van vele tradities en denksystemen. Wij liepen met gemiddeld 80 tot 100 mensen, waarvan een deel de hele route loopt. De deelnemers symboliseren de diversiteit die Sri M wil verbinden, jong-oud, vrouw-man, geleerd-ongeletterd, rijk-arm, uit alle lagen van de bevolking en uit alle religies en levensovertuigingen. De oudste deelnemer is ver in de tachtig en loopt al bijna 6.000 kilometer voorop, de vlag van India hoog houdend. De sfeer ademde verbondenheid, harmonie en geluk en een bezield enthousiasme voor de grote waarden van de mensheid en het leven. De Walk of Hope mag zich verheugen in een enorme belangstelling in India. Overal waar zij passeert wordt ze ontvangen door lokale officials en iedere dag is zij te gast in tempels, moskeeën, kerken, scholen, universiteiten en gemeenschappen, waar lunches en diners worden aangeboden, maar ook accommodatie voor de groep om te overnachten. Telkens wordt Sri M gevraagd zijn verhaal te doen en lezingen te geven. Hartverwarmend, inspirerend en vervullend om deel te kunnen uitmaken van dit unieke initiatief, de Walk of Hope!

‘In the deeper sense of the term, the consciousness,
which is the ground from which all the thoughts arise,
that is the real you. So to get back there,
you have to allow the thoughts to quieten down.’ 
Sri M

zie ook www.walkofhope.in